Valná hromada Ski Soláň

Jako každý rok se v posledním měsíci roku koná valná hromada našeho lyžařského klubu, tentokrát ve čtvrtek 3.12.2015 restauraci budovy bývalé Elektroprojekty a to od 19,00 hod.. Pozvánky dostanete elektronickou poštou,členové od kterých E-mailové adresy nemáme poštou běžnou. Tato letošní hromada bude svým způsobem mimořádná, protože by mělo zde dojít k předložení upravených stanov, které by měly být po jejich odsouhlasení zařazeny do rejstříku Krajského soudu v Ostravě a tím ke splnění jedné z náležitostí zapsaného spolku. Zapsaným spolkem jsme se již sice stali s platností Nového občanského zákoníku od 1.1.2014 s tím že během tří let musíme splnit nutné náležitosti k nimž platí úprava stanov a registrace statutárních zástupců.

Upravené stanovy ve smyslu Nového občanského zákoníku vyžadují pro schopnost se usnášet nadpoloviční účast všech členů nad osmnáct let. Stávající stanovy umožňovaly do počtu přítomných započítat i písemné omluvenky, což bez větší námahy naši schopnost se usnášet umožňovalo. Nyní však se počítají jen přítomní, navíc prezenční listina s ověřenými podpisy členů mandátové komise bude součástí dokladů zaslaných na Krajský soud v Ostravě. Obracíme se proto na všechny členy našeho lyžařského klubu, aby si uvedený termín pro účast na valné hromadě rezervovali a ve smyslu pozvánky se uvedený čas dostavili. Součástí programu je i večeře a posezení po skončení akce.
Kromě těchto oficialit bude na programu řada informací týkající průběhu minulé a organizace sezóny příští. Těšíme proto na shledanou s vámi v co nejvyšším počtu.

Jaroslav Trhlík
předseda Ski Soláň

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Jaroslav Trhlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.