Slovo předsedy k MM žactva v Karolince

Vážení sportovní přátelé!

V minulých dvou dnech jsme absolvovali dvoudenní Mistrovství Moravy a Slezska žactva ve slalomu a obřím slalomu v Karolince. Po prvním dnu, kdy nám počasí relativně přálo nastalo ze soboty na neděli silné sněžení mokrého sněhu, kterého napadlo více jak 20 cm. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, jak svah upravit, řešení pouze svah rolbovat se ukázalo jako optimální. Štěstí při nás stálo i v tom, že v oblasti Karolinka vydržela i elektrická síť, když v okolí žádné jiné vleky nejely !! Že se kritická situace s elektrickým proudem netýkala jen naší oblasti dosvědčovala kuriosní fotografie z NKZ žactva v Jizerských horách zaslaná Petrem Pokorným, když desítky lyžařů stoupají pěšky s lyžemi na ramenou ke startu. Zde je nutno ohodnotit technickou zdatnost a připravenost lyžařského areálu Karolinka, jehož pracovníci vedení Honzou Dudkem a Markem Cimalou zvládli kritickou situaci s úpravou trati a dopravou závodníků a činovníků na svah v plánovaných termínech na jedničku. Celý příspěvek

Slovo předsedy na valné hromadě

Slovo předsedy
(předneseno na valné hromadě Ski Soláň 5.12.2018)

Jako každý rok začínám jako předseda našeho lyžařského klubu obecnějším vyjádřením k průběhu minulé sportovní sezóny vcelku, podrobné hodnocení sportovní a hospodářské činnosti ponechám dalším členům výboru v následujících příspěvcích.
V nové struktuře našeho kolektivu existujeme již 17 let a stali jsme se největším a historicky nejúspěšnějším lyžařským spolkem Zlínského kraje. Členská základna se stabilizovala dlouhodobě nad sto členy, naši závodníci dosáhli medailových úspěchů na republikových závodech, dlouhodobě udržujeme za podpory SLČR sportovní středisko mládeže a jako jediný klub našeho kraje jsme byli schopni pořádat závody v alpských disciplinách od veřejných, regionálních až po republikové a mezinárodní závody FIS. Základem pro to byl nadšený kolektiv rodičů dětí závodníků, přízeň kmenových „starých“ členů, kvalitní trenérský kádr a fungující výbor našeho oddílu transformovaného od roku 2014 do formy zapsaného spolku, v terminologii SLČR lyžařského klubu. Celý příspěvek

Valná hromada Ski Soláň – změna termínu

Dovolujeme si Vás pozvat ve smyslu stanov Ski Soláň z.s. na valnou hromadu, která se koná z technických důvodu ve změněném termínu a to ve středu 5.prosince 2018 v místnostech restaurace v podniku EP a.s. ( bývalá ELEKTROPROJEKTA)
na ulici Boženy Němcové 1720. Celý příspěvek

Valná hromada Ski Soláň z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat ve smyslu stanov Ski Soláň z.s. na valnou hromadu, která se koná
ve čtvrtek 6.prosince 2018
v místnostech restaurace v podniku EP a.s. ( bývalá ELEKTROPROJEKTA) na ulici Boženy Němcové 1720.

Program schůze:
18:00 – 19:00
Placení klubových příspěvků u členů, kteří nezaplatili příspěvek bankovním převodem, aktualizace osobních údajů. Informace o výši finančních příspěvků pro sezónu 2018-19 a výhod z nich vyplývajících vám bude sdělena do 30.11.2018 po dohodě s areály Soláň a Karolinka.

Úhrada permanentek na Karolinku pro členy závodních družstev.

19:00 hod
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba pracovního předsednictva.
3. Volba pracovních komisí (mandátové a návrhové).
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
5. Schválení programu a jednacího řádu.
6. Zpráva předsedy o činnosti klubu za minulé období.
7. Zpráva o sportovní činnosti.
8. Zpráva o hospodaření klubu.
9. Zpráva mandátové komise o schopnosti se usnášet.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení výroční schůze.
12. Závěr.

Po skončení valné hromady bude večeře a do 21:00 hod budeme mít sál k dispozici k neformálnímu posezení.
Prosíme všechny členy, kteří budou vyřizovat placení členských příspěvků v hotovosti nebo nakupovat permanentky, aby přišli v dostatečném předstihu před zahájením valné hromady a nenarušovaly tak její průběh.

Jaroslav Trhlík v.r.
Předseda Ski Soláň z.s.

Garden party proběhla letos v náhradním termínu

Večírek našeho lyžařského klubu původně plánovaný na pátek 24.8. zhatila katastrofická předpověď meteorologického systému ALADIN, který dva dni předem věštil na plánovaný termín katastrofické srážky. Tyto sice přišly ale se zpožděním 12 hodin, nikoliv však jako katastrofické. Přesto to za riziko nestálo a tak jsme termín o týden posunuli.
V pátek 31.8. nám už počasí přálo a 40 hostů mohlo strávit poklidný večer v přátelské atmosféře do pozdních večerních hodin. Složení návštěvníků až na několik výjimek bylo jako na společenských akcích před patnácti lety tj. z členů, kteří ještě budovali areál na Soláni. Mladá generace rodičů, jejichž děti nyní aktivně závodí, na společenské akce klubu bohužel neslyší. Mnohdy dříve proklínaná brigádnická povinnost na společném díle měla, hodnoceno s odstupem času, vliv na utváření společenských svazků a vznik spolkového ducha. Bohužel k účasti nyní nové členy nevyprovokuje ani pozvánka na společenskou akci s bezplatným pohoštěním včetně bečky plzeňského piva dodaného sponzorsky Honzou Dudkem, který aktivně vypomohl i při likvidace akce.
Bohužel úpadek spolkového ducha se obráží i v zajišťování lyžařských závodů, které dosud se snažíme každoročně pořádat a umožnit tak řadě rodičů snížit náklady vzniklé účastí jejich dětí na závodech v jiných lokalitách. Spolehnout se můžeme především na staré členy, kterým jejich děti už nezávodí a jsou s naším lyžařským klubem spojeni prožitými lety a zážitky.

Jaroslav Trhlík
Předseda Ski Soláň

Pozvánka na Garden party

Vážení přátelé, kamarádi!

Dovolujeme si vás podobně jako minulý rok pozvat na malou garden party konanou

v pátek 24.8.2018 od 18,00 hod
na zahradě domu Meziříčská 525 v Rožnově p.Radh. (naproti Auto Lukáš)

Pro účastníky bude zajištěn guláš, čepované pivo a minerálka. Ostatní alkoholické a nealkoholické nápoje a jiné pochoutky si podle svého gusta donese každý sám včetně sklenic a lžiček na konzumaci guláše!

Pro všechny přihlášené členy nebude požadováno žádné startovné! Příspěvky ve formě lahví kvalitního vína nebo lihovin jsou vítány! Ohniště pro opékání vlastních uzenin včetně jehel na jejich opékání bude k dispozici.

Kvůli zajištění počtu večeří a množství plzeňského piva vás prosíme o potvrzení účasti na
trhlik.jaroslav@seznam.cz resp. na telefonu 602 544 568 nejlépe obratem, nejpozději však do úterý 21.8.2018.

Mírný déšť nám zábavu nemůže zhatit, protože se schováme pod vybudovanou pergolu a stany. V případě předpovědi přívalového deště nebo poklesu teploty pod bod mrazu je termín odvolání E-mailem v závislosti na předpovědi Aladinu středa 22.8. – případné odvolání bude všem přihlášeným sděleno E-mailem.

Těšíme se na Váš včasný příchod.

Výbor lyžařského klubu Ski Soláň z.s.

Ochrana osobních údajů ve smyslu ve smyslu nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a pohybu osobních údajů (GDPR).

Jistě jste v souvislosti se svou profesí nebo výkonem nějaké veřejné funkce slyšeli kouzelnou formuli „GDPR“ znamenající opatření k ochraně osobních údajů nařízenou směrnicí EU. Tato směrnice se v určitém rozsahu týká i zapsaných spolků, ke kterým se počítá i náš lyžařský klub.
K tomu, abychom si mohli být jisti, že náš sportovní spolek zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, je třeba provést vnitřní audit. To znamená zjistit, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého právního důvodu, jakou dobu je uchováváme a konečně jakým způsobem je máme zabezpečeny. V případě, že jsme dosud datový audit neprovedli, Česká unie sportu a Český olympijský výbor nám důrazně doporučuje k tomuto kroku přistoupit co nejdříve. Na podkladě výstupů zjištěných auditem je třeba posoudit, zda osobní data zpracováváme legitimním způsobem, a současně vše zdokumentovat tak, abychom byli připraveni pro případ kontroly soulad s GDPR doložit.
S ohledem na shora popsanou problematiku, v situaci, kdy audit nebude mít pravděpodobně nikdo hotový, Česká unie sportu doporučuje od 25. 5. 2018 začít dodržovat minimálně tato základní pravidla: Celý příspěvek

Bára Nováková a Martin Pokorný mezi nejlepšími sportovci Rožnova pod Radhoštěm

Město Rožnov ocenilo nejlepší sportovce roku 2017. Anketa Sportovec roku byla vyhlášena už podesáté a v rožnovském kině Panorama bylo oceněno celkem osmnáct sportovců, šest sportovních kolektivů a pět trenérů. Udělena byla i Cena starosty města a oceněno bylo rovněž sedm osobností rožnovského sportu. Ze všech oceněných sportovců byl vybrán a vyhlášen Sportovec roku 2017. Toto ocenění si odnesl Svatopluk Božák (cyklistika).
Mezi nejlepšími sportovci jednotlivých kategoriích se umístili i příslušníci Ski Soláň – v kategorii junioři a dorostenci se dostali mezi nejlepší Bára Nováková a Martin Pokorný. Blahopřejeme.

Proběhla valná hromada Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje a konference úseku alpského lyžování SLČR.

Během minulých dnů se konaly dvě významné akce, které se dotýkají přímo i našeho klubu. V sobotu 14.4. se v hotelu Valášek ve Vsetíně konala valná hromada Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje, které se účastnili i čtyři delegáti z našeho lyžařského klubu. Probíhala ve standardním formátu nevolebního období, když této valné hromadě předcházely ten samý den valné hromady alpských lyžařů, běžců a základního lyžování, kde kromě hodnocení sezóny došlo i k volbě delegátů na jejich celostátní konference. Celý příspěvek