Valná hromada Ski Soláň proběhla

Ve čtvrtek 4.12.2014 se v budově bývalé Elektroprojekty konala valná hromada našeho lyžařského klubu Ski Soláň. Jako obvykle před valnou hromadou proběhly standardní formality jako placení členských příspěvků, vydávání členských karet SLČR a pro členy závodních družstev pak vybírání peněz za permanentky.

Schůzi zahájil předseda klub Jaroslav Trhlík a seznámil přítomné s programem a upozornil na rozdané texty jednacího a volebního řádu. Stanovy našeho klubu určují čtyrletý interval činnosti výboru, který letos uplynul a bylo proto nutné provést volbu nového výboru. Po volbě pracovního předsednictva a jednotlivých komisí (mandátová, volební a návrhová), zapisovatele a ověřovatele zápisu byl odsouhlasen aklamací předložený jednací a volební řád.

Předseda klubu Jaroslav Trhlík ve své zprávě  zmínil důsledky katastrofické letošní zimy na činnost nejen našeho klubu, ale i celého českého lyžování. Řada závodů byla zrušena a na tréninky byly kluby vyháněny na alpské svahy. Náš klub pořádal pouze jeden závod v Karolince, kdy se na nás v jednom dnu počasí usmálo a dovolilo nám uspořádat dva obří slalomy žactva. Nelyžovalo se prakticky na Soláni, který je základnou především pro kategorii přípravky a lyžařů, v neposlední řadě  pak „hobby“ lyžařů – členů našeho klubu. Podrobné hodnocení sezóny předsedou klubu naleznete v Dokumentech – Slovo předsedy. Oceněním pořadatelských kvalit našeho klubu je přidělení národního klasifikačního závodu žactva v Karolince, což je v konkurenci mnohem větších středisek a klubů nesporný úspěch.

Závěrem své zprávy poděkoval Jaroslav Trhlík dlouholetému členu výboru Radkovi Halamíčkovi při příležitosti ukončení jeho funkcionářské činnosti za vynikající práci a předal mu upomínkový dar.

Petr Pokorný ve své zprávě podrobně analyzoval průběh sezóny z hlediska závodních družstev a jejich obtížných podmínek k přípravě. Zmínil se o největších úspěších mladšího žáka Vojty Bambuška, který se stal trojnásobným vítězem Zimní olympiády dětí a mládeže, získal medaili na mistrovství ČSR a dosáhl vynikajícího 6. místa na neoficiálním mistrovství světa v Itálii, kde se umístil ve slalomu na 6, místě. V kategorii předžactva dosáhl nejlepšího výsledku Vítek Kejhar, který ve své kategorii regionální soutěže Madeja Cup zvítězil. Petr Pokorný informoval účastníky valné hromady o předsezonní přípravě, která kromě „suché“ části obsahoval i tři výjezdy na alpské ledovce. Zmínil se i o úspěších Milana Hrstky, který absolvoval řadu závodů v Evropském poháru Masters, kde dosáhl několika předních umístění.

Zprávu o hospodaření přednesl za omluveného hospodáře Martina Pivoňku Jaroslav Trhlík. Komentoval účastníkům jednotlivé příjmové a výdajové podložky. Vzhledem k nepořádání závodů nám zmizel podstatný příjem, zato se nám podařilo v grantové komisi Města Rožnov prosadit dva granty a to na podporu sportovní činnosti a na příspěvek za nájem sportovišť oba celkově ve výši 38 tisíc Kč. Tyto příspěvky byl vyplaceny závodníkům jako částečná úhrada startovného na závody a permanentky. Kraj Zlín nám ve výši 10 Kč přispěl na uspořádání jednoho námi pořádaného závodu a Krajský svaz lyžařů poskytl dotaci ze stabilizačního fondu 23 tis. Kč.. Z nákladů stojí za zmínku zakoupení další vysílačky, terčů pro obří slalom a náklady na ubytování a vleků trenérů při závodech.

Podstatnou pomocí mimo náš rozpočet je sponzoring ze strany firmy Robe spočívající v zajištění cen pro naše závody v řádu desítek tisíc korun, zapůjčování automobilu pro cestu na závody a soustředění a osobní sponzoring nejlepším závodníkům.

Program pokračoval volbami nového výboru, kde byli představeni kandidáti stávajícího výboru, kde za odstupujíciho Radka Halamíčka byl navržen Miloš Drápala. Z pléna nebyly vzneseny žádné další návrhy. Nový výbor byl jednohlasně v tajné volbě zvolen.

V následující diskuzi byla vznesena připomínka k nekonání společenské letní akce. V dalším se diskuze především odvíjela kolem přípomínek ke zlepšení tréninkovách podmínek na Soláni. Výbor oddílu byl usnesením pověřen jednáním ohledně těchto podmínek s majitelem areálu Soláň-vrchol.

Posledním bodem bylo jednomyslné schválení usnesení zvěřejněného v části Dokumenty.

-jatr-

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Jaroslav Trhlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.