Konání valné hromady Ski Soláň z.s.

Jako každý rok se koná valná hromada našeho lyžařského klubu Ski Soláň, tentokrát 12.12.2019 od 19,00 hod v sále budově bývalé Elektroprojekty na ulici Boženy Němcové. Této valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím pouze tzv. aktivní členové se zaplacenými členskými příspěvky schválenými minulou valnou hromadou.
Jako obvykle budou na pořadu zprávy o hospodářské a sportovní činnosti, v letošním roce navíc dochází po čtyřletém období k volbám výboru a kontrolní komise. Změna se očekává na jejich vedoucích funkcích, když za zmínku stojí zpráva, že dlouholetý předseda Jaroslav Trhlík ohlásil skončení ve své funkci.
-jatr-