Elena Drápalová v Albrechticích úspěšná

Ve dnech 1.-3.2. se v Albrechticích v Jizerských horách konal republikový klasifikační závod žactva, kterého se zúčastnili z našeho klubu Elena Drápalová a Vítek Kejhar. Na programu byl napřed obří slalom, následovaný vyřazovacím závodem slalomem a dalším samostatným slalomem.

V prvním závodě v obřím slalomu dosáhla Elena Drápalová na hezké osmé místo, když se startovala s číslem 29 ! Druhý den ve vyřazovacím závodu ve slalomu zajela vynikajícím výkonem 4. místo jako nejlepší ze svého ročníku. Vítka Kejhara zradilo v úvodním obřím slalomu vázání a ve vyřazovacím závodě se umístil na 15.místě.

-jatr-

Adina na „bedně“

Na Dolní Moravě proběhlo v sobotu 2.2. 19 3.kolo Madeja sport cupu. Pátečnímu tréninku ještě přálo počasí a na tvrdé trati jsme měli možnost seznámit se s kopcem. K večeru se ale začalo oteplovat a celý svah postupně měknul. V noci ani při závodě se už teplota nedostala pod nulu, a tak „čistou“ trať mělo jen tak 15-20 předžaček, než se začaly dělat koryta.

Těchto podmínek dokonale využila Adina Křenková, která se startovním číslem 3 obsadila 3. a 5. místo. Závodů se ještě zúčastnili Vojta Dorotík (23,8), Jirka Skalička (14,13), Richard Kořének (13,19), Štěpán Jahoda (12,11) a Petr (DNF,9) a Adéla Liškovi (DNF,19) z LO Hrachovec.

-mp-

Mistrovské tituly pro naše juniory

Dva mistři, jeden vicemistr a další tři umístění v první desítce. Takové úspěchy přineslo víkendové juniorské mistrovství republiky závodníkům klubu Ski Soláň. Nejlépe se na Bílé druhého a třetího února prosadili Barbora Nováková a Martin Pokorný, kteří si v nedělních slalomech vyjeli juniorské mistrovské tituly. Celý příspěvek

Otevřené brány v Karolince

Poprvé v letošním roce se konala loni zahájená akce „Otevřené brány“, která je podporovaná Krajským svazem lyžařů Zlínského kraje. Na perfektně připraveném svahu v Karolince se sešlo 38 lyžařů od těch nejmenších až po dospělé. Pořadatelé z řad našeho klubu Ski Soláň připravili trať obřího slalomu měřenou elektronicky a s výsledky zapisovanými na výsledkové tabuli. Během dvou hodin si účastníci trať sjeli nejméně čtyřikrát a měl možnost se porovnat jak se svými vrstevníky, tak i s ostatními účastníky.
Akce byla přijata kladně jak účastníky, tak i jejich rodiči, kteří se už těší na její opakování v neděli 10.2. Doufám, že nadšení pro tuto akci vydrží i našemu pořadatelskému týmu v sestavě Martin Pivoňka, Honza Dudek, Eva Novosadová a Mirek Kuba!

-jatr-

Závodní sezóna se rozjela

Sněhové podmínky na počátku tohoto roku umožnily uskutečnění všech plánovaných závodů i když někde ne za úplně ideálních podmínek. Sezónu zahájilo žactvo dvěma superobřími slalomy na Bílé, které se konaly zároveň jako mistrovství Moravy. Jako dříve si všichni stěžovali na nedostatek sněhu, tentokrát bylo sněhu nadbytek, když se mnohdy závodníci museli do cíle čerstvým sněhem prodírat. Nejlepšího výsledku dosáhla Elena Drápalová,která se jako čerstvá mladší žačka umístila v obou super obřích slalomech na 4. místě, Velmi dobře zajel v obou závodech také Vítek Kejhar, když se umístil na hezkém druhém a třetím místě. Celý příspěvek

Slovo předsedy k MM žactva v Karolince

Vážení sportovní přátelé!

V minulých dvou dnech jsme absolvovali dvoudenní Mistrovství Moravy a Slezska žactva ve slalomu a obřím slalomu v Karolince. Po prvním dnu, kdy nám počasí relativně přálo nastalo ze soboty na neděli silné sněžení mokrého sněhu, kterého napadlo více jak 20 cm. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, jak svah upravit, řešení pouze svah rolbovat se ukázalo jako optimální. Štěstí při nás stálo i v tom, že v oblasti Karolinka vydržela i elektrická síť, když v okolí žádné jiné vleky nejely !! Že se kritická situace s elektrickým proudem netýkala jen naší oblasti dosvědčovala kuriosní fotografie z NKZ žactva v Jizerských horách zaslaná Petrem Pokorným, když desítky lyžařů stoupají pěšky s lyžemi na ramenou ke startu. Zde je nutno ohodnotit technickou zdatnost a připravenost lyžařského areálu Karolinka, jehož pracovníci vedení Honzou Dudkem a Markem Cimalou zvládli kritickou situaci s úpravou trati a dopravou závodníků a činovníků na svah v plánovaných termínech na jedničku. Celý příspěvek

Slovo předsedy na valné hromadě

Slovo předsedy
(předneseno na valné hromadě Ski Soláň 5.12.2018)

Jako každý rok začínám jako předseda našeho lyžařského klubu obecnějším vyjádřením k průběhu minulé sportovní sezóny vcelku, podrobné hodnocení sportovní a hospodářské činnosti ponechám dalším členům výboru v následujících příspěvcích.
V nové struktuře našeho kolektivu existujeme již 17 let a stali jsme se největším a historicky nejúspěšnějším lyžařským spolkem Zlínského kraje. Členská základna se stabilizovala dlouhodobě nad sto členy, naši závodníci dosáhli medailových úspěchů na republikových závodech, dlouhodobě udržujeme za podpory SLČR sportovní středisko mládeže a jako jediný klub našeho kraje jsme byli schopni pořádat závody v alpských disciplinách od veřejných, regionálních až po republikové a mezinárodní závody FIS. Základem pro to byl nadšený kolektiv rodičů dětí závodníků, přízeň kmenových „starých“ členů, kvalitní trenérský kádr a fungující výbor našeho oddílu transformovaného od roku 2014 do formy zapsaného spolku, v terminologii SLČR lyžařského klubu. Celý příspěvek

Valná hromada Ski Soláň z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat ve smyslu stanov Ski Soláň z.s. na valnou hromadu, která se koná
ve čtvrtek 6.prosince 2018
v místnostech restaurace v podniku EP a.s. ( bývalá ELEKTROPROJEKTA) na ulici Boženy Němcové 1720.

Program schůze:
18:00 – 19:00
Placení klubových příspěvků u členů, kteří nezaplatili příspěvek bankovním převodem, aktualizace osobních údajů. Informace o výši finančních příspěvků pro sezónu 2018-19 a výhod z nich vyplývajících vám bude sdělena do 30.11.2018 po dohodě s areály Soláň a Karolinka.

Úhrada permanentek na Karolinku pro členy závodních družstev.

19:00 hod
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba pracovního předsednictva.
3. Volba pracovních komisí (mandátové a návrhové).
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
5. Schválení programu a jednacího řádu.
6. Zpráva předsedy o činnosti klubu za minulé období.
7. Zpráva o sportovní činnosti.
8. Zpráva o hospodaření klubu.
9. Zpráva mandátové komise o schopnosti se usnášet.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení výroční schůze.
12. Závěr.

Po skončení valné hromady bude večeře a do 21:00 hod budeme mít sál k dispozici k neformálnímu posezení.
Prosíme všechny členy, kteří budou vyřizovat placení členských příspěvků v hotovosti nebo nakupovat permanentky, aby přišli v dostatečném předstihu před zahájením valné hromady a nenarušovaly tak její průběh.

Jaroslav Trhlík v.r.
Předseda Ski Soláň z.s.

Garden party proběhla letos v náhradním termínu

Večírek našeho lyžařského klubu původně plánovaný na pátek 24.8. zhatila katastrofická předpověď meteorologického systému ALADIN, který dva dni předem věštil na plánovaný termín katastrofické srážky. Tyto sice přišly ale se zpožděním 12 hodin, nikoliv však jako katastrofické. Přesto to za riziko nestálo a tak jsme termín o týden posunuli.
V pátek 31.8. nám už počasí přálo a 40 hostů mohlo strávit poklidný večer v přátelské atmosféře do pozdních večerních hodin. Složení návštěvníků až na několik výjimek bylo jako na společenských akcích před patnácti lety tj. z členů, kteří ještě budovali areál na Soláni. Mladá generace rodičů, jejichž děti nyní aktivně závodí, na společenské akce klubu bohužel neslyší. Mnohdy dříve proklínaná brigádnická povinnost na společném díle měla, hodnoceno s odstupem času, vliv na utváření společenských svazků a vznik spolkového ducha. Bohužel k účasti nyní nové členy nevyprovokuje ani pozvánka na společenskou akci s bezplatným pohoštěním včetně bečky plzeňského piva dodaného sponzorsky Honzou Dudkem, který aktivně vypomohl i při likvidace akce.
Bohužel úpadek spolkového ducha se obráží i v zajišťování lyžařských závodů, které dosud se snažíme každoročně pořádat a umožnit tak řadě rodičů snížit náklady vzniklé účastí jejich dětí na závodech v jiných lokalitách. Spolehnout se můžeme především na staré členy, kterým jejich děti už nezávodí a jsou s naším lyžařským klubem spojeni prožitými lety a zážitky.

Jaroslav Trhlík
Předseda Ski Soláň